Ammattiliitto Jyty edustaa kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa henkilöstöä ja neuvottelee heidän työehtosopimuksistaan, joissa sovitaan mm. palkoista, työajoista ja lomista – valtakunnallisesti ja paikallisesti. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on huolehtia mm. siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Tutustu jäsenetuihin!

Jyty tarjoaa kaikille jäsenilleen lainopillisia palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä. Jytyn paikalliset ja valtakunnalliset yhdistykset sekä Jytyn alueelliset toimipisteet toimivat Sinun tukenasi ympäri Suomea. Jyty on myös Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.


Turvaa ja koulutusta työssä ja vapaa-ajalla

Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan, kunhan jäsenyys- ja työssäoloehto täyttyy. Työttömyyskassa Aaria neuvoo Sinua myös vuorottelukorvauksen ja koulutuksen aikaisten etuuksien hakemisessa. Vaihtaessasi ammattiliittoa ja työttömyyskassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy katkeamattomana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen jäsenyys- ja työssäolohistorian.

Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi erittäin kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifistä. Jytyn jäsenvakuutukseen Ifissä Sinulle kuuluu tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi saat Ifiltä varteenotettavia vakuutusetuja perheesi vakuutusturvan parantamiseksi.

Ammattiliitto Jytyn jäsenenä saat monipuolista koulutusta ja muita tapahtumia, jossa saat tietoja ja taitoja Jytyn toiminnasta, omasta ammattialasta, yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Arjen kiireiden keskellä pääset tutustumaan, verkostoitumaan ja rentoutumaan yhdessä muiden jytyläisten kanssa. Jytyn jäsenenä voit myös vuokrata viihtyisiä jäsenhintaisia lomamökkejä ympäri vuoden eri lomakohteista.


Ammatillista osaamista ja kannanottoja

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Jytyssä on noin 45 000 jäsentä ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000. Ammatilliset verkkosivut ja ammattialaoppaat kertovat jytyläisten arjesta ja ajankohtaisista asioista sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työssä, nuoriso- ja järjestötyössä, sosiaali- ja terveysalalla, kirjastoalalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen alalla.

Jyty ottaa kantaa päivänpolttaviin työelämän kysymyksiin tiedottein ja kannanotoin, jotta jytyläisten ääni kuuluisi mahdollisimman selkeästi eduskunnan, valtion ja kuntien päättäjille sekä työnantajille. Jyty-lehdessä keskustellaan puolestaan ajankohtaisista työelämän, työhyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioista. Painetun lehden lisäksi julkaisemme verkkolehteä, jossa julkaistaan printtilehden juttujen lisäksi säännöllisesti päivittyvää aineistoa. Tiedotamme aktiivisesti myös uutiskirjein ja sosiaalisessa mediassa.

Jytyyn pääset tutustumaan lisää muualta nettisivuiltamme tai jäsenoppaasta.


Alennukset jäsenkortilla

Jytyn jäsenenä saat jäsenkortilla erilaisia alennuksia esimerkiksi polttoaineista, majoituksesta, laivamatkoista. Jytyn yhdistykset tarjoavat myös jäsenetuja omille jäsenilleen, joten tarkista oman yhdistyksesi jäsenedut. Osa yhdistyksistä tarjoaa omia jäsenetujaan myös kaikille Jytyn jäsenille, kuten esimerkiksi Jyty Metropoli Stansvikin kesäkodin mökeistä ja tiloista. Katso kaikki jäsenkortilla saatavat alennukset tämän sivun alasivuilta (oikea valintapalkki).


Liity Jytyyn!

Jytyn jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Euromääräistä jäsenmaksua 5 € / kk. maksavat ne jäsenet, jotka ovat jääneet ilman palkkaa. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on vain 36 € vuodessa.  Opiskelijajäsenyys on maksuton.