Sinustako Jytyn luottamusmies?

Hae luottamusmieheksi!

Ehdokassuostumuslomake.docx (135 kB)
Täytä lomake, tulosta, allekirjoita ja lähetä pj Anne Luirolle, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

 

Tällä lomakkeella kerätään tietoja Jyty Rovaniemi ry:n luottamusmiesvaaleja varten. Tietoja käytetään luottamusmiesvaaleissa ja luottamusmiesrekisterin ylläpitämiseen liitossa. Tietoja ei luovuteta muuhun käyttöön. Henkilötietojen keräämisenä on tietosuojalain (1050/2018) 4 § 1.kohta.

Jyty Rovaniemi ry hakee uusia luottamusmiehiä seuraavien neljän vuoden toimikaudeksi 2021-2024. Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on valvoa virka- ja työehtosopimusten noudattamista, edistää työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Luottamusmiehet asetetaan työnantajakohtaisesti ja luottamusmies edustaa pääsääntöisesti oman työnantajansa palveluksessa olevia Jytyn jäseniä, ellei toisin ole sovittu.

Luottamusmiesvaalit tulee toimittaa marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Luottamusmiesten koulutus on prioriteetti niin liitolla kuin meidän yhdistyksellämmekin. Jytyn järjestämät koulutukset luottamusmiehille ovat todella hyviä ja ammattitaitoisesti toteutettuja. Nämä koulutukset ovat KVTES:n mukaisesti palkallisia koulutuksia ja luottamusmiestehtävää tekeville ilmaisia ja yhdistys maksaa myös koulutuspäiviltä päivärahat. 

Luottamusmiehillä on hyvä tukiverkosto takanaan, koska koko yhdistyksen hallitus on kannustamassa ja tukemassa luottamusmiehiä. Tukea tulee myös muilta liitoilta, joiden kanssa tehdään työnantajan suuntaan tiivistä yhteistyötä. Aluetoimisto kutsuu meitä luottamusmiehiä luottamusmiesverkoston kokouksiin tarpeen mukaan ja lisäksi Pohjois-Suomen alueen puheenjohtaja ja luottamusmiespäivät kaksi kertaa vuodessa antavat tukea toimintaan. Näihin kaikkiin tapahtumiin kannattaa luottamusmiehenä osallistua, jotta pysyy ajan tasalla ja saa uutta intoa toimintaan. Vuonna 2021 järjestetään myös valtakunnallinen luottamusmiesseminaari, johon Jyty Rovaniemi ry:n luottamusmiehetkin osallistuvat.

Jyty Rovaniemi ry:n luottamusmiehet valitaan seuraaville tahoille:
 

Rovaniemen kaupunki:

  • Elinvoimapalvelut (tekniset palvelut, elinkeino- ja työllisyyspalvelut, ympäristövalvonta sekä ruoka- ja puhtauspalvelut),
  • Konsernihallinto (henkilöstö- ja hallintopalvelut, omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut),
  • Sivistys- ja Hyvinvointipalvelut (varhaiskasvatus-, koulutus-, vapaa-ajan palvelut, ikäihmisten, perhe- ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut)

Näille toimialoille valitaan varsinaiset luottamusmiehet sekä heille varaluottamusmiehet.

Lisäksi valitaan pääluottamusmies ja varapääluottamusmies niiden ilmoittautuneiden keskuudesta, jotka ovat tehtävään halukkaita.

Pellon kunta: Pääluottamusmies ja luottamusmies

Lapin sairaanhoitopiiri: Pääluottamusmies ja luottamusmies

Ehdokaslomakkeen täyttämällä pääset mukaan mahtavaan aktiiviseen porukkaan ajamaan yhdessä meidän etuja! 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ssä sekä Sarastia Oy:ssä järjestetään omat luottamusmiesvaalit samassa syklissä.

 

Lisätietoja:

Rovaniemen kaupunki: plm Ulla Rouvinen puh. 040 513 7395

Pellon kunta: plm Katri Tirroniemi puh. 040 713 2704

Lapin sairaanhoitopiiri: plm Päivi Mänty puh. 040 637 5608

pj Anne Luiro puh. 040 756 5121

alueasiamies Minna Eskelinen puh. 040 554 7606